E-urząd


Wymagania dla dokumentów elektronicznych

dostarczanych do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu

adres naszej skrytki ePuap:
/pzdsieradz/SkrytkaESP
link do skrzynki: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/pzdsieradz

 

 • Dokumenty elektroniczne dostarczane do PZD przez skrzynkę ePUAP muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES, XMLsig, PAdES, CAdES, ASiC lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym.
 • Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.09.2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), akceptowalne formaty załączników to:
 1. doc, rtf, odt, txt
 2. xml
 3. pdf
 4. xls, xlsx, ods
 5. ppt, pptx, odp
 6. gif, tif, tiff, jpg, jpeg, png, svg
 7. wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4
 8. zip, tar, 7z
 9. html, xhtml.
 • Maksymalny rozmiar załącznika dołączonego z dysku do formularza (dokumentu elektronicznego) wynosi 3,5 MB. Załączanie do formularza (dokumentu elektronicznego) większych plików, których rozmiar przekracza 3,5 MB, powinno następować przy użyciu repozytorium ePUAP: "Moje pliki". Formularz może określać inny maksymalny rozmiar załączników dołączonych plików.
 • Jeśli formularz nie określa maksymalnego rozmiaru dołączonych plików to maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej wynosi 3,5 MB. Załączanie do formularza (dokumentu elektronicznego) plików, których rozmair przekracza 3,5 MB, powinno następować przy użyciu repozytorium ePUAP: "Moje pliki".
 • Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych (nośnik dostarczany przez doręczającego), na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to:
 1. pamięć typu FLASH z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0,
 2. płyta CD/CD-R
 3. płyta DVD/DVD-R
 • Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych (nośnik dostarczany przez doręczającego), na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to:
 1. pamięć typu FLASH z interfejsem zgodnym ze standardem USB 2.0,
 2. płyta CD/CD-R
 3. płyta DVD/DVD-R

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Morchel , w dniu:  19‑11‑2019 13:08:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Morchel
email: sekretariat@pzdsieradz.pl tel.:43 827-18-61
, w dniu:  19‑11‑2019 13:08:46
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2020 11:04:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie