Zadania Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu


Zadania Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu
Przedmiotem działań Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu jest wykonywanie obowiązków zarządzającego drogami powiatowymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a mianowicie:

 • Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania, ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

 • Pełnienie funkcji inwestora;

 • Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogą;

 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

 • Koordynacja robót w pasie drogowym;

 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg;

 • Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny, na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych oraz z ładunkiem niebezpiecznym;

 • Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;

 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

 • Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;

 • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;

 • Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu, wyznaczania objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;

 • Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym;

 • Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;

 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju;
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Morchel
email: sekretariat@pzdsieradz.pl tel.:43 827-18-61
, w dniu:  19‑09‑2005 12:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  19‑09‑2005 12:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2012 09:16:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie